Kas ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža?

Tā ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša izglītības iestāde.

Kurš var mācīties koledžā?

Personas, kam ir vismaz vidējā izglītība.

Kādu kvalifikāciju var iegūt koledžā?

 • Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību;
 • Piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Ko dara Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža?

 • Izstrādā un īsteno īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu;
 • Sagatavo studējošos darbam šādās jomās:
  • ugunsdrošība,
  • glābšana,
  • civilā aizsardzība.
 • Veic apmācību.
 • Veicina studējošo personības attīstību.
 • Sniedz studējošajiem iespēju iegūt:
  • Īsā cikla profesionālo augstāko izglītību,
  • Piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
 • Sniedz studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu:
  • Pirmā cikla profesionālo augstāko izglītību,
  • Sestā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
 • Īsteno šādas izglītības programmas:
  • profesionālās tālākizglītības programmas;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža?

Adrese: Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga.

Kā sazināties ar koledžu?