Decembris 2023

 1.  “Mazākumtautību vēsture Latvijā”;
 2. L.Gratone “Cilvēkresursu stratēģija”;
 3. L.Borns “Psiholoģija: izturēšanās un tās konteksts. 1.d.”;
 4. L.Borns “Psiholoģija: izturēšanās un tās konteksts. 2.d.”;
 5. L.Borns “Psiholoģija: izturēšanās un tās konteksts. 3.d.”;
 6. L.Borns “Psiholoģija: izturēšanās un tās konteksts. 4.d.”;
 7. A.Vorobjovs “Vispārīgā psiholoģija”;
 8. A.A.Spulle “Praktiskais personālmenedžments”;
 9. R. Pirsija “Informācijas menedžments”;
 10.   А.Черницкий Как спасти заложника, или, 25 знаменитых освобождений”;
 11.  “Angļu-latviešu vārdnīca”;
 12.  I.Ešvalde “Personāla praktiskā vadība”;
 13.  I.Boitmane “Personāla atlase un novērtēšana”;
 14.  “Vadībzinības rokasgrāmata”;
 15.  P. Pikeinga “Personāla vadība”;
 16.  I.Forand “Personāla vadība”;
 17.  I.Vorončuka “Personāla vadība”;
 18.  R.Džounss “Projektu vadības pamati”;
 19.  V.Ukolovs “Vadības teorija”;
 20.  D.Frīmentls “Komandas motivācija un vadība”;
 21.  “Психология террористов и серийных убийц”;
 22.  R. Garlēja “Cilvēkpotenciāls sociālā vidē”;
 23.  S.R.Kovējs “Ļoti veiksmīgu cilvēku 7 paradumi”;
 24.  L.Dubkēvičs “Saskarsme audzēkņiem”;
 25.  A.Milts “Ētika. Saskarsmes ētika”;
 26.  B.Šota “Sarunas”;
 27.  N.Prokofjeva “Lietišķo sarunu māksla”;
 28.  A. Pīzs “Ķermeņa valoda”;
 29.  S.M. Katlips “Sabiedriskās attiecības”;
 30.  D.Stouns “Sarežģītās sarunas”;
 31. M.Ābeltiņa “Profesionālā izdegšana”.

Jūlijs 2023

 1. T. SchmiermundChemistry Knowledge for Firefighters”;
 2. DJ KaszetaCBRN and Hazmat Incidents at Major Public Events - Planning and Response, Second Edition”;
 3. R. A. BurkeStandard of Care and Hazmat Planning: Standard of Care and Hazmat Planning”;
 4. J.Kusiņs  Civilās aizsardzības tematu mācīsana pamatizglītībā”;
 5. M.Jafarian, Y.Wang Behaviour and Design of Steel and Composite Connections in Fire“;
 6. P.JoseInstructor 1 for Fire and Emergency Services”;
 7. T.Rusko, P.Skorupa English for Firefighters”.

Marts 2023

 1. Administratīvā Procesa Likuma komentāri. A un B daļa.
 2. A.Šmitiņa „Tavi ledlauži. Spēles darbam ar grupām”
 3. P.Makkena „Tūlītēja pašapziņa!”
 4. G.Hīters „Ko darīt ar bailēm?”
 5. S.Sebre, A.Miltuze „Attīstības psiholoģija”

Novembris 2022

 1. Sunzi. Karamāksla;
 2. English for Everyone;
 3. Frankls, Viktors E. ...tomēr teikt dzīvei Jā.;
 4. Dumpe, Dace. Angļu valoda trīs mēnešos;
 5. B.F.Walter. How civil wars start and how to stop them.;
 6. Barker, Alan. Improve your communication skills;
 7. Butulis, Ilgvars. Latvijas vesture;
 8. V.Hofs. Vima Hofa metode. Atraisi savu potenciālu.

Decembris 2022

 1. A.Lieljuksis Operatīvās darbības tiesiskās un praktiskās problēmas”;
 2. M.Kūlis Terorisma krustugunīs. Islāma valsts”;
 3. V. Evans, j.Dooley New Round-Up Starter Grammar Practice SBk + CD-ROM”;
 4. R.Gairns, S.Redman Oxford Word Skills Intermediate Student's Pack”;
 5. A.Apele Prasme runāt publiski”;
 6. R.Storton Speakout 2e Advanced Plus WBk + Key”;
 7. I.Kreišmane, J.Āriņa Word Power from A-Z”;
 8. Angļu valoda. Intensīvais kurss + CD”;
 9. K.Kovacs Collins English for Exams: Speaking for IELTS NE”; 
 10. F.Aksats „Amnēzija”;
 11. K.Hanna „Četri vēji”;
 12. D.Ouensa „Kur vēži dzied”;
 13. .L.Horsts „Likteņa cilpa”;
 14. e.e.Egere Izvēle”;
 15. V.Aizaksons Stīvs Džobss”;
 16. P.Brunhilde, Tore D. Hansens Es biju tikai sekretāre”;
 17. N.Dž.Heidžeski Lielā jogas rokasgrāmata”;
 18. D.Satklifa „Muguras bībele”;
 19. N.N.Talebs Antitrauslums”;
 20. I.Skalberga, h.Kaļķis, ž.Roja  LEAN organizēta darbavieta: 6S. Praktiskie padomi”;
 21. Z.Miks Šaurais loks. Ārkārtas lietu agentura”;
 22. A.Rība Laika menedžments veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei”;
 23. U.Meistere „Kā sarunāties ar bailēm”;
 24. K.Svīta „Trauksmes žurnāls. Vingrinājumi stresa un trauksmesmazināšanai”;
 25. K.Maknabs Izdzīvošanas skola dabā”;
 26. A.Danilāns „Profesora Danilāna zelta likumi”;
 27. A.Zviedis „Skaņas. Garšas. Pilsētas”;
 28. M.Hauzels Naudas psiholoģija”;
 29. H. Metjū Uzzini un rīkojies! kad nekavējoties jādodas pie ārsta” (2eks.);
 30. „Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca”;
 31. J.N.Harari  Sapiensi”.