Bibliotēkas fonds tiks papildināts ar jaunumiem:

  1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta GADAGRĀMATA 2021;
  2. Rokasgrāmata par aizsardzību pret palu un plūdu draudiem un rīcību šādos gadījumos;
  3. Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?
  4. Žurnāls „Ilustrētā zinātne”/ Aprīlis-Maijs;
  5. Žurnāls „iTiesības”/ Aprīlis-Maijs;
  6. Žurnāls „iFinanses”/ Aprīlis-Maijs.