Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija savu darbību uzsāka 1962. gadā. Kopš 1998. gada laboratorija ir Latvijas testēšanas laboratoriju asociācijas (LATLAB) dalībnieks.

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas profesionalitāte ir novērtēta ar akreditācijas sertifikātu, kas apliecina laboratorijas kompetenci veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)” standarta prasībām. Akreditācijas lēmums pieņemts 2018.gada 7.martā, akreditācijas apliecības Nr. LATAK – T-086-17-2000. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2023. gada 11.martam.

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā jomā: šķidru un cietu vielu, audumu un putu koncentrāta, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana.

Informācija klientiem

 

Kontakti