Vai es varu iestāties koledžā pēc 9.klases vai pēc 12.klases absolvēšanas?

Koledžā var iestāties personas, kuras uz līguma parakstīšanas dienu ir sasniegušas 18 gadu vecumu un ir ieguvušas vismaz vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību.

Vai mani uzņems studijās koledžā, ja esmu administratīvi vai krimināli sodīts?

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām, dienestā var atrasties personas:

 1. kura ir Latvijas pilsonis;
 2. kuras fiziskā sagatavotība atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 3. kuras veselības stāvoklis un psiholoģiskās īpašības atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām;
 4. kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  1. kura nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
  2. kura nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad amatpersona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 5. pār kuru nav nodibināta aizgādnība.

 

un 7.panta prasībām, dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem:

 1. kuras atbilst šā likuma 4.pantā dienestam noteiktajām obligātajām prasībām;
 2. kurām ir vismaz vidējā izglītība;
 3. kuras prot latviešu valodu tādā apjomā, kāds nepieciešams profesionālo un amata pienākumu veikšanai;
 4. kuras nav atvaļinātas no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē sakarā ar to, ka tām piemērots disciplinārsods — atvaļināšana no dienesta.
Vai es varu iestāties nepilna laika neklātienes studijās?

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijās var iestāties tikai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki.

Kāda ir studiju maksa? Vai studējošajiem tiek maksāta stipendija?

Studijas un mācības tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Tiem izglītojamajiem, kuri studē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienē, studiju laikā tiek maksāta darba alga.

Stājoties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā tiek slēgts studiju līgums. Par studējošā mācību izdevumu apmēru tiek parakstīta atsevišķa vienošanās katram saimnieciskajam gadam, kas pēc parakstīšanas kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pēc koledžas absolvēšanas ir jānodienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē 5 (piecus) gadus Ja tas nav izpildīts, tad studējošajam ir pienākums 2 (divu) gadu laikā atmaksāt iestādei, kas to atvaļina no dienesta, mācību izdevumu summu, kas aprēķināti proporcionāli nenodienētajam laikam. Mācību izdevumu apmērs tiek aprēķināts proporcionāli nenodienētajam laikam Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē pēc koledžas beigšanas.

Cik ilgas ir studijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”?

Pilna laika klātienes studiju ilgums ir 3 gadi, nepilna laika neklātienes studiju ilgums ir 3,5 gadi.

Kā es varu kļūt par ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdzēsēju glābēju (autovadītāju)?

Lai kļūtu par ugunsdzēsēju glābēju vai ugunsdzēsēju glābēju autovadītāju, nepieciešams stāties darbā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Vairāk informācijas: https://www.vugd.gov.lv/lv/vakances

Par ugunsdzēsēja glābēja un ugunsdzēsēja glābēja (autovadītāja) vakancēm varat interesēties:

Rīgas reģionā - tālrunis +371 67075838;

Vidzemes reģionā - tālrunis +371 67075959;

Latgales reģionā - tālrunis +371 67075828, +371 67075933;

Kurzemes reģionā - tālrunis +371 67075807;

Zemgales reģionā - tālrunis +371 67075811.

 

Pieteikties iespējams elektroniski uz e-pasta adresi cv@vugd.gov.lv nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un rakstisku apliecinājumu par peldētprasmi.

Kā tiek organizētas mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis)?

Mācības tiek organizētas 3 posmos : 3 mēnešu teorijas un praktisko iemaņu apmācība koledžā, 3 mēnešu kvalifikācijas prakse Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībā, noslēguma dienā profesionālās kvalifikācijas iegūšanas eksāmens Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.

Vai, piesakoties studijām, dokumentus jāiesniedz personīgi vai arī to var izdarīt kāds no ģimenes locekļiem?

Piesakoties studijām, iesniegt dokumentus jāierodas pašam studēt gribētājam personīgi.

Kad un kur notiek dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis?

Dokumentu pieņemšana uzņemšanai pilna laika klātienes studijās notiek Koledžā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, Izglītības koordinācijas nodaļā 208.kabinetā. Sīkāk par uzņemšanu pilna laika klātienes studijām lasi sadaļā "Gribu mācīties".

Kādi iestājpārbaudījumi jāveic, lai iestātos pilna laika klātienes studijās īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”?

Papildus veselības stāvokļa atbilstības pārbaudei Iekšlietu ministrijas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijā, jāveic sekojoši iestājpārbaudījumi – fiziskās sagatavotības pārbaude, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumiem Nr.288 “Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, 200 m peldējums bez apstāšanās un laika kontroles, kā arī profesionālās atbilstības tests un pārrunas ar uzņemšanas komisiju.

Vairāk informācijas uzņemšanas noteikumos.

Līdz kādam vecumam var iestāties koledžā?

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 7.panta prasībām, dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem.

Uzdod savu jautājumu pasts@ucak.vugd.gov.lv vai zvani +371 67803513.

Noderīgas saites: