Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas bibliotēka apkalpo Koledžas personālu un studējošos, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekus.

Bibliotēka ir reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā un akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka.

Bibliotēkas grāmatas bez maksas uz mājām izsniedz tikai koledžas studējošiem, pedagogiem un darbiniekiem uz noteiktu laika periodu. Citiem interesentiem ir iespēja izmantot bibliotēkas fondu lasītavā. Bibliotēkā arī ir pieejams internets.

Maksas pakalpojumu veidi bibliotēkā:

  1. studiju kursa/mācību priekšmeta ieskaite, studiju kursa/mācību priekšmeta eksāmens, kārtējā ieskaite, kārtējais eksāmens;
  2. pieteikšanās dokumentu pieņemšana un reģistrēšana pilna un nepilna laika studijām;
  3. akadēmiskās izziņas izsniegšana;
  4. izglītību apliecinošu dokumentu dublikāta sagatavošana;
  5. kopēšana un printēšana (A4 formāts);
  6. brosēšana.

Ugunsdrošības un civilās aizsadzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis.