Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (turpmāk – Koledža) bibliotēka ir Koledžas struktūrvienība, kas nodrošina Koledžas studējošos, akadēmisko sastāvu un darbiniekus ar studijām un pētnieciskajam darbam nepieciešamo literatūru, datu bāzēm un informāciju. Darbojas kā publiskā bibliotēka un apkalpo Koledžas personālu un studējošos, kā arī strādājošos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.

Bibliotēka ir reģistrēta un akreditēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.

Koledžas bibliotēkas grāmatas bez maksas uz mājām izsniedz tikai Koledžas studējošiem, pasniedzējiem un darbiniekiem uz noteiktu laika periodu.