Par koledžu

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ir dibināta 2002. gada 1.aprīlī uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskās skolas bāzes.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (turpmāk – koledža) ir valsts dibināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša profesionālās augstākās izglītības iestāde.

Koledža ir akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa Nr.059), kurai ir tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valsts atzītus augstākās izglītības diplomus par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Koledžas stratēģiskā specializācija ir izglītības tematiskajā jomā “Civilā un militārā aizsardzība” (izglītības programmu kopa – Ugunsdrošība un aizsardzība). Koledža īsteno studiju un lietišķās pētniecības darbību atbilstoši stratēģiskajai specializācijas jomai.

Misija: Radīt studiju vidi, kas veicina studējošo vispusīgu briedumu un paver iespēju katram studējošajam kļūt par profesionāli izvēlētajā darbības jomā.

Vīzija: Elastīga, mūsdienīga un prestiža izglītības iestāde ar motivētu, kvalificētu personālu, ar augsta līmeņa  materiāli tehnisko bāzi, kurā sagatavo profesionāļus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

Koledžas kvalitātes politika: 


Koledžai ir šādi darbības pamatvirzieni:

  1. īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
  2. studējošo sagatavošana darbībai ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu, civilās aizsardzības un vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 jomā;
  3. izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot iespēju iegūt īsā cikla profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  4. iespējas nodrošināšana studējošiem sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu pirmā cikla profesionālo augstāko izglītību un sestā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  5. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana.

Par izglītības programmām, kuras īsteno koledža vairāk lasi šeit.

Seko līdzi mūsu aktivitātēm arī sociālo tīklu vietnēs:

Facebook: @UCAKoledza

Instagram: @ucak_sp