Par koledžu

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ir dibināta 2002. gada 1.aprīlī uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehniskās skolas bāzes.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža (turpmāk – koledža) ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledžas pārstāvības, vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir koledžas padome un koledžas direktors. Padome ir koledžas koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Direktors ir koledžas augstākā amatpersona, kas īsteno koledžas vispārējo administratīvo un saimniecisko vadību un pārstāv koledžu visās tās lietās.

Koledžas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Koledža ir akreditēta izglītības iestāde (akreditācijas lapa Nr.059), kurai ir tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu.

Misija: Radīt studiju vidi, kas veicina studējošo vispusīgu briedumu un paver iespēju katram studējošajam kļūt par profesionāli izvēlētajā darbības jomā.

Vīzija: Elastīga, mūsdienīga un prestiža izglītības iestāde ar motivētu, kvalificētu personālu, ar augsta līmeņa  materiāli tehnisko bāzi, kurā sagatavo profesionāļus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

Koledžas kvalitātes politika: 

Vispārīgais mērķis: Sagatavot kvalificētus ugunsdzēsības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistus.


Koledžai ir šādi darbības pamatvirzieni:

  1. īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
  2. studējošo sagatavošana darbībai ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;
  3. izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot studējošajiem iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  4. nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  5. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana.

Par izglītības programmām, kuras īsteno koledža vairāk lasi šeit.

Seko līdzi mūsu aktivitātēm arī sociālo tīklu vietnēs:

Facebook: @UCAKoledza

Instagram: @ucak_sp