Studijām pilna laika klātienē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem personas, kuras atbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7.panta prasībām.

Studiju ilgums – 3 gadi.

Dokumentu iesniegšanas termiņu nosaka izglītības un zinātnes ministrs.  Centralizētajos eksāmenos nedrīkst būt zemāks vērtējums par E līmeni.

Iesniedzot dokumentus koledžā, reflektants saņem nosūtījumu uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju. Dodoties uz Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisiju līdzi jāņem:

  • personu apliecinošu dokumentu vai amatpersonai – dienesta apliecību;
  • Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā saņemto nosūtījumu uz Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju divos eksemplāros;
  • ģimenes ārsta izrakstu par dzīves laikā pārciestajām slimībām (izņemot amatpersonas);
  • narkologa atzinumu par veselības stāvokli (izņemot amatpersonas);
  • psihiatra atzinumu par veselības stāvokli (izņemot amatpersonas);
  • potēšanas pasi.

Jākārto iestājpārbaudījumi – fiziskā  sagatavotība, profesionālās atbilstības tests un pārrunas ar Uzņemšanas komisiju.

 

Dokumentu iesniegšanas termiņš no 2024.gada 15.jūlija līdz 2024.gada 26.jūlijam.

Iestājpārbaudījumi - no 2024.gada 6.augusta līdz 2024.gada 9.augustam.

 

Pieteikšanās dokumentu pieņemšanas un reģistrēšanas maksa: EUR 21,55

Rekvizīti:

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.