Ugunsdošības un civilās aizsardzības koledžas Studējošo pašpārvaldes sastāvs:

Priekšēdētājs -

Priekšsēdētāja vietnieks - Dmitrijs Vavilovs

  • Valentīns Meinerts
  • Andris Mārcis Ošenieks
  • Andrejs Tarans
  • Roberts Cīrulis

Studējošo pašpārvaldes e-pasta adrese: ucak.pasparvalde@inbox.lv