Ugunsdošības un civilās aizsardzības koledžas Studējošo pašpārvaldes sastāvs:

Priekšēdētājs - Arnolds Sparāns-Tumašs

Priekšēdētāja vietnieks - Roberts Cīrulis

Sekretāre - Santa Ašpize

  • Sabīne Ameļčenkova
  • Elvis Ābele
  • Dmitrijs Vavilovs
  • Endija Dalbiņa

Studējošo pašpārvaldes e-pasta adrese: ucak.pasparvalde@inbox.lv