Ugunsdošības un civilās aizsardzības koledžas Studējošo pašpārvaldes sastāvs:

Priekšēdētājs - Dmitrijs Vavilovs

  • Endija Dalbiņa
  • Eduards Eveliņš
  • Elvis Ābele

Studējošo pašpārvaldes e-pasta adrese: ucak.pasparvalde@inbox.lv