Atrašanās vieta

Ķengaraga iela 3, Rīga, LV-1063

Darbinieki

Artis Lunts

katedras vadītājs
artis.lunts [at] ucak.vugd.gov.lv

Vitālijs Zaharovs

docents
vitalijs.zaharovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Ilona Lecka

docente
ilona.lecka [at] ucak.vugd.gov.lv

Ginta Zemīte

lektore
ginta.zemite [at] ucak.vugd.gov.lv

Ņikita Saharovs

lektors
nikita.saharovs [at] ucak.vugd.gov.lv

Īsteno izglītības procesu attiecīgajos mācību kursos un priekšmetos, organizē standartizācijas tehniskās komitejas Nr.24 "Ugunsdrošība" darbu.