Kur atrodas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža?

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža atrodas Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063
Uz koledžu var pazvanīt pa tālruni 27870909 vai rakstīt uz e-pastu: pasts@ucak.vugd.gov.lv

Kas ir Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža?

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža ir valsts dibināta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pakļautībā esoša izglītības iestāde. Koledža personām pēc vidējās izglītības ieguves nodrošina iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Koledžas darbības pamatvirzieni:

  • pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu izstrāde un īstenošana;
  • studējošo sagatavošana darbībai ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā;
  • izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošo personības attīstību un nodrošinot studējošajiem iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  • nodrošināt studējošajiem iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
  • profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana.