Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2022.gada 30.novembra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-18/10 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2023./2024.studiju gadā” uzņemt 2023.gadā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Reflektanta kods

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

 

Uzņemtajiem reflektantiem lūdzam ierasties uz studiju līguma parakstīšanu 2023.gada 22.septembrī plkst.13.00. 212.auditorijā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā. Lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un pildspalvu!