Studiju informācija

Papildus dokumentu iesniegšana pilna laika klātienes studijām norisināsies no 15.08.2022. līdz 19.08.2022.