2023.gada 12.maijā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, ar videokonferenču rīka “Cisco Webex” starpniecību, tika organizēta pirmā zinātniski praktiskā konference “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kurā ar saviem referātiem piedalījās koledžas docētāji par šādām tēmām:

- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras docents N.Dārznieks - Hidroelevatora pielietojums atbilstoši mūsdienu tehniskajām iespējām;

- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras docents R.Jarnihs – X, Y un Z paaudzes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā;

- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras docents S.Latņikovs -  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistikas datu analīze par veiktiem darbiem ar bīstamām vielām; 

- Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras docente I.Lecka - Apzinātība ugunsdzēsēju glābēju  ikdienā;

- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras lektors A.Mickevičs - Ugunsdzēsēja glābēja aizsargtērpa atbilstība darbam notikumos;

- Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras vadītājs A.Molotanovs - Ugunsdzēsēju fiziskās sagatavotības pārbaudījumi Eiropas savienības valstīs.

 

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas vārdā izsakām pateicību visiem konferences dalībniekiem.

Uz tikšanos nākamajās konferencēs!