PAPILDUS UZŅEMŠANA!!!

Papildus uzņemšanai dokumentu iesniegšana notiek klātienē no 2023.gada 8.augusta līdz 2023.gada 21.augustam Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā (208.kabinetā) no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plkst.12:30 līdz 16:00.

Papildus uzņemšanai iestājpārbaudījumu kārtošana notiek no 2023.gada 24.augusta līdz 2023.gada 25.augustam.