Citas aktualitātes Studiju informācija

Šogad, 16. un 17.janvārī koledžā notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana, kur kvalifikācijas darbus aizstāvēja nepilna laika neklātienes studējošie.

Izlaidumā, 20.janvārī, diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju šogad iegūst 19 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas: 

  • 5 amatpersonas no VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes;
  • 8 amatpersonas no VUGD Rīgas reģiona pārvaldes;
  • 3 amatpersonas no VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes;
  • 2 amatpersonas no VUGD Vienotās kontaktu centra pārvaldes;
  • 1 amatpersona no Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas.

Studijām nepilna laika neklātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm. Absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”.