konference

2024.gada 13.jūnijā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notiek 2. zinātniski praktiskā konference "Ugunsdrošība un Ugunsdzēsība".