Citas aktualitātes

2021.gada 1.aprīlī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža svin savu 19.dibināšanas gadadienu.

Koledžai katru gadu 1.aprīlis ir īpaša svētku diena – lai arī šogad, pandēmijas apstākļos, bez krāšņām svinībām un bagātīgi klātiem galdiem, bez jautrām dejām un skaļām dziesmām.

Ir pagājuši teju divi gadi, kopš koledžā sāku veidot komandu un ieviest jaunas vēsmas. Ar ritmisku komandas darbu un aktivitātēm mums ir izdevies panākt uzlabojumus mūsu koledžas izglītojamo, studējošo un darbinieku labā. Protams, ne jau viss izdevās tā, kā bija plānots, arī pandēmija ieviesa savas korekcijas.

Neapšaubāmi viena no koledžas galvenajām prioritātēm ir nodrošināt drošus, veselībai nekaitīgus darba apstākļus nodarbinātajiem un pievilcīgu, sakārtotu izglītības vidi izglītojamiem un studējošajiem.

Koledžas budžeta ietvaros esam daļēji sakārtojuši pedagogu darba vietas, uzlabojuši dežūrmaiņu darba apstākļus, papildinājuši sporta inventāra klāstu, investējuši līdzekļus praktisko mācību aprīkojuma modernizācijā, padarījuši koledžu tīrāku un saulaināku.

Daudz pūļu ieguldīts koledžas normatīvās un materiālās bāzes sakārtošanā, veiktas vairākas stratēģiski nozīmīgas strukturālas reformas un sperti saimnieciski efektīvākie soļi.

Šajos svētkos vēlos visiem pateikties par ieguldīto darbu koledžas attīstībā un novēlu visiem izglītojamiem, studējošajiem, pedagogiem un darbiniekiem saulainu un pozitīvām emocijām pilnu mācību gada turpinājumu.

Paldies jums visiem!!!

 

Jūsu direktors,

Ivo Mežulis