Citas aktualitātes

18. un 19.janvārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darba aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studējošajiem.

Diplomus par ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācijas iegūšanu individuāli saņems 27 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas – četrasamatpersonas no VUGD Kurzemes reģiona brigādes, deviņas amatpersonas no VUGD Rīgas reģiona pārvaldes, trīs amatpersona no VUGD Zemgales reģiona brigādes, četras amatpersonas no VUGD Latgales reģiona brigādes, trīs amatpersonas no VUGD Operatīvās vadības pārvaldes, divas – no VUGD Tehniskā dienesta pārvaldes un divas amatpersona no VUGD centrālā aparāta struktūrvienībām.

Studijām nepilna laika neklātienē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” uzņem VUGD amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm. Absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, iegūstot 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.