Studiju informācija

2024.gada 15.janvārī notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darbu aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studējošajiem. 

19.janvārī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus par ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācijas iegūšanu saņems 13 absolventi (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm): 

4 no VUGD Rīgas reģiona pārvaldes;

4 no VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes;

2 no VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes;

1 no VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes;

1 no VUGD Zemgales reģiona pārvaldes;

1 no VUGD Latgales reģiona pārvaldes.