Studiju informācija

17. un 18.jūnijā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darbu aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes studējošajiem. 

 

22.jūnijā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomus par ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācijas iegūšanu saņems 22 absolventi.