Citas aktualitātes

Informējam, ka uz Koledžas iestājpārbaudījumu peldēšanā līdzi jābūt sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātam vai negatīvam Covid-19 testam.

 Pamatojums - Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.27 un 38.34 apakšpunktos.