Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Atklāts konkurss uz docenta, lektora amatiemPrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

 (Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)

 

izsludina atklātu konkursu:

1. uz docenta amatu (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats) (pilna slodze)

amata kods 2310 02

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedrā

 

Uz docenta amatu var pretendēt persona ar doktora vai maģistra grādu, vai persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam mācību kursam („Vides aizsardzība”, „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizācija”, “Ugunsdzēsības ierindas mācība un fiziskā sagatavotība”, „Darbs elpošanai nepiemērotā vidē”) atbilstoša vismaz septiņu gadu praktiskā darba pieredze, un kura spēj vadīt teorētiskās un praktiskās nodarbības, veikt lietišķos pētījumus mācību kursa ietvaros.

Atalgojums par pilnu slodzi 1325-1458 euro;

                                                                             

2. uz lektora amatu (amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi amats) (pilna slodze)

amata kods 2310 03

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedrā

 

Uz lektora amatu var pretendēt persona ar doktora vai maģistra grādu, vai persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajam mācību kursam un mācību priekšmetam (“Vadības zinības pamati”, „Ugunsdzēsības un glābšanas tehnika un aprīkojums”, „Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta organizācija”, „Glābšanas darbi”) atbilstoša vismaz piecu gadu praktiskā darba pieredze, un kura spēj vadīt teorētiskās un praktiskās nodarbības, veikt lietišķos pētījumus mācību kursa ietvaros.

Atalgojums par pilnu slodzi 1275-1405 euro.

 

Pretendentiem jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. panta prasībām.

 

Mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektorā Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • iesniegumskoledžas direktoram par piedalīšanos konkursā;
  • dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo izglītību (uzrādot oriģinālus);

 

 

  • ja augstākā izglītība vai zinātniskais grāds iegūti ārvalstīs, izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības kvalifikācijas līmenim vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;
  • dzīves gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pretendenta administratīvā un organizatoriskā darba pieredze;
  • publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā;
  • citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

 

 

Informācija pa tālruņa Nr. 67803510

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – Koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu Koledžas leģitīmās intereses. Koledža,, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.