Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nepilna laika neklātienes studiju 1.kurss

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2017.gada 8.septembra uzņemšanas komisijas sēdes protokolu Nr.3 uzņemt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas nepilna laika neklātienes studiju 1.kursā:

Iestājpārbaudījumu nedēļa Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

Iestājpārbaudījumu nedēļa Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā no 8.augusta līdz 11.augustam notika iestājpārbaudījumi reflektantiem.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža uzņem jaunos studentus

05.07.2017

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža uzņem jaunos studentus

No 10. līdz 21. jūlijam notiks jauno studentu uzņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK), kur mācības apvieno ne tikai teorētiskās lekcijas, bet arī aizraujošas praktiskās nodarbības.