Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2020./2021.m.g.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2019.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/2 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2020./2021.studiju gadā” uzņemt 2020.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2020./2021.m.g.

No 2020.gada 4.augusta līdz 2020.gada 7.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2020./2021.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šadiem reģistrācijas numuriem:

Dokumentu pieņemšana pagarināta līdz 24.jūlijam

Dokumentu pieņemšanas termiņš studijām koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ugunsdrosšība un ugunsdzēsība" pagarināts līdz 2020.gada 24.jūlijam!