Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.Print

Tehnisku problēmu dēļ nav iespējas koledžas tīmekļvietnē ievietot dokumentus. Lūdzu sazināties pa tālruni t.27332707 vai rakstot uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvucak , ja nepieciešams iepazīties ar šī ziņojuma publiskojamo daļu.