Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Programmu akreditācijaPrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 30T861081, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4. LKI līmenis) un profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 20T861081, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3. LKI līmenis) akreditētas uz sešiem gadiem līdz 2027.gada 4.janvārim (akreditācijas datums - 2021.gada 5.janvāris; akreditācijas ID numuri - AP 6519 , AP 6520).