Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Studiju procesa norise ārkārtas situācijas laikāPrint

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā studiju process Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 8.punktu un tieši Iekšlietu ministrijas 2020.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1-12/1264 „Par mācību procesa norisi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”.