Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2020./2021.m.g.Print

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2019.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/2 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2020./2021.studiju gadā” uzņemt 2020.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Reģistrācijas numurs

1

6

11

16

21

2

7

12

17

22

3

8

13

18

 

4

9

14

19

 

5

10

15

20

 

 

 

Uzņemtajiem reflektantiem lūdzam ierasties uz reģistrāciju 2020.gada 14.septembrī plkst.13.00. Koledžas zālē, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā. Lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu un pildspalvu!