Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Par izglītības dokumentu iesniegšanu 2019./2020.m.g. vidējās izglītības iestāžu absolventiemPrint

2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvucak ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Izglītības dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.