Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Pilna laika klātienes studiju izlaidums Print

Piektdien, 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 14 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.

Piektdien, 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 14 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.

Uzsākot studijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienē, kadeti tiek pieņemti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) un pēc studijām turpinās dienestu dažādās VUGD struktūrvienībās.

Studiju procesā UCAK kadeti ne tikai apgūst teorētiskās zināšanas, bet arī pilnveido savas praktiskās iemaņas dažādās situācijās – kadeti piedalās gan praktiskās mācībās, gan ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā. Tālāk absolventiem ir iespējams turpināt studijas Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmā “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība”, iegūstot 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.