Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2020.gads

Programmu akreditācija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 30T861081, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4. LKI līmenis) un profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 20T861081, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3. LKI līmenis) akreditētas uz sešiem gadiem līdz 2027.gada 4.janvārim (akreditācijas datums - 2021.gada 5.janvāris; akreditācijas ID numuri - AP 6519 , AP 6520).

Studiju procesa norise ārkārtas situācijas laikā

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā studiju process Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 8.punktu un tieši Iekšlietu ministrijas 2020.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1-12/1264 „Par mācību procesa norisi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”.

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2020./2021.m.g.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2019.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/2 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2020./2021.studiju gadā” uzņemt 2020.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2020./2021.m.g.

No 2020.gada 4.augusta līdz 2020.gada 7.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2020./2021.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šadiem reģistrācijas numuriem:

Dokumentu pieņemšana pagarināta līdz 24.jūlijam

Dokumentu pieņemšanas termiņš studijām koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ugunsdrosšība un ugunsdzēsība" pagarināts līdz 2020.gada 24.jūlijam!

Par izglītības dokumentu iesniegšanu 2019./2020.m.g. vidējās izglītības iestāžu absolventiem

2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak.vugd.gov.lv ucak ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Izglītības dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.

Uzņemšana studijās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

No 6.jūlija līdz 17.jūlijam notiks jauno studentu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis), kur mācības ietver ne tikai teorētiskās lekcijas, bet arī aktīvas un aizraujošas praktiskās nodarbības.

Pilna laika klātienes studiju izlaidums

Piektdien, 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 14 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.

Par mācību procesa norisi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.punktu, tika nolemts, ka Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā no 2020.gada 22.aprīļa notiks mācības, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 2.aprīļa rīkojumu Nr.1-12/412 “Par mācību procesa norisi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”, ievērojot visus drošības pasākumus.

Ēnu diena

12.februārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā viesojās deviņi ēnotāji. Tika aizvadīta darbīga diena, lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu ugunsdzēsēju glābēju ikdienas darbā.