Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšanaPrint

2019.gada 17.jūnijā un 18.jūnijā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notika pilna laika klātienes trešā kursa studējošo kvalifikācijas darbu aizstāvēšana.

Kvalifikācijas darbus aizstāvēja visi astoņpadsmit studējošie. Kvalifikācijas darbu tēmas bija saistītas ar ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, ugunsdrošību un civilo aizsardzību.

Kvalifikācijas darbu komisija, koledžas vadība un pedagogi vēl veiksmi un panākumus turpmākajā dienestā!

APSVEICAM!