Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Iestājpārbaudījumu nedēļa Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžāPrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā no 8.augusta līdz 11.augustam notika iestājpārbaudījumi reflektantiem.

Iestājpārbaudījumos tiek pārbaudīta reflektantu fiziskā sagatavotība, profesionālā atbilstība, reflektantu peldētprasmes. Kā arī uzņemšanas komisijas pārrunas ar reflektantu, ņemot vērā izvēlētās profesijas izpratni.