Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

KVALIFIKĀCIJAS DARBU AIZSTĀVĒŠANA NEPILMA LAIKA NEKLĀTIENES KURSAMPrint

18.-19. 01.2017 koledžā notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana Nepilna laika neklātienes kursam.

No 20.studējošiem veiksmīgi aizstāvējās 18.studējošie. Tika izstrādāti un aizstāvēti kvalifikācijas darbi par tēmām: “Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu taktika”, “Ugunsdzēsības un glābšanas darbu tehnika un aprīkojums”, “Civilā aizsardzība” un “Ugunsdrošības uzraudzība”.

Apsveicam studējošos ar veiksmīgu aizstāvēšanos!