Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

METODISKIE NORĀDĪJUMI KVALIFIKĀCIJAS DARBA IZSTRĀDEI UN NOFORMĒŠANAIPrint

Saskaņā ar koledžs gada plānu ir izstrādāti "Metodiski norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādei un noformēšanai".

Metodisko ieteikumu mērķis ir sekmēt un uzlabot studējošo izpratni par kvalifikācijas darba izstrādāšanu un noformēšanu. Metodiskos ieteikumos ir nodaļas par sagatavošanos darba izstrādei, kvalifikācijas darba izstrāde, kvalifikācijas darba teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumu un priekšlikumu izstrādāšana, kvalifikācijas darba prezentēšana.

Metodiskie ieteikumi ir ievietoti nodaļā NORMATĪVIE AKTI http://www.ucak.vugd.gov.lv/lat/normativie_akti