Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

Studiju sākums Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

1.septembrī ar svinīgo sanāksmi tika uzsākts jaunais studiju gads.
 

Šogad 1.kursā pilna laika klātienes studijas uzsāk 24 kadeti, t.sk. 2 meitenes.

Svinīgās sanāksmes noslēgumā iepriekšējais Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors pulkvedis N.Plēgermanis pievienoja savu portretu direktoru galerijai.

 

10.11.2011 09:43:47