Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Par koledžas izglītības studiju procesu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.34. apakšpunktu klātienes koledžas izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2021./2022.gadam

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2020.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/10 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2021./2022.studiju gadā” uzņemt 2021.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2021./2022.gadam

No 2021.gada 10.augusta līdz 2021.gada 13.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2021./2022.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šādiem reģistrācijas numuriem: